Brunsvarta vingar med distinkt vitt tvärband 2/3 ut på alla vingar. Tvärbandet på framvingarna är rakt och bara lätt vågigt, medan det på bakvingarna är mjukt böjt.

Pyrausta cingulata
Gördelljusmott

Fotoöversikt, 7 foton
Detaljer
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Örjan Fritz
Foto: Örjan Fritz
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson