Två arter med relativt smala framvingar och vita bakvingar. Ingen av arterna är bofast i Sverige utan migrant respektive införd med trädgårdsväxter.

Prodeniini
Lövflyn

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Spodoptera exigua
Spodoptera exigua
Smalvingat lövfly
Spodoptera littoralis
Spodoptera littoralis
Mindre bomullsfly