Sex arter varav de tre större är grå och finns i större delen av landet utom i fjällen medan de tre mindre är murrigare och knutna till fjällmiljö eller nordlig tallskog och påminner om obesläktade hedflyn.

Polia
Lundflyn

Fotoöversikt, 6 arter (av 6)
Detaljer
Polia bombycina
Polia bombycina
Brungrått lundfly
Polia hepatica
Polia hepatica
Gröngrått lundfly
Polia nebulosa
Polia nebulosa
Dimlundfly
Polia conspicua
Polia conspicua
Berglundfly
Polia richardsoni
Polia richardsoni
Större hedfly
Polia lamuta
Polia lamuta
Sibiriskt lundfly