Brungrå till rödbruna framvingar med diffust svart märke långt ut på framkanten. Oval och njurfläck markerade med ljus kant. Gul bakvinge med ganska brett svart band längst ut och diskfläck i form av svart halvmåne.

Noctua interposita
Storfläckigt bandfly

Fotoöversikt, 4 foton
Detaljer
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson