Framvingen är svartbrun med ljusa baser på de grova fjällen och spridda små samlingar av ljusa fält som ofta bildar ett diffust ljust tvärgående stråk strax utanför mitten. Huvud brunorange. I närhet av hästmyrebon.

Niditinea truncicolella
Hästmyrebomal

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson