Ordning av insekter med flest beskrivna arter i världen och som främst karakteriseras av att vingarna är täckta av fjäll. Dessa är oftast i olika färger som skapar mönster på främst framvingarna. Dessa mönster är ofta artspecifika och det främsta sättet att artbestämma fjärilar. Många arter har dock stor variation i teckningen, med tiden slits fjällen och faller av och dessutom finns det artpar med identisk teckning så ibland behöver en fjäril samlas in för säker bestämning.Den ordning som mest liknar fjärilarna är nattsländorna, som dock har hår istället för fjäll på vingarna. Fjärilarna har fullständig förvandling och alla tänkbara strategier för övervintring finns i Sverige. Larvstadiet är ofta knuten till en eller ett fåtal växtarter så information om värdväxt är viktig information.

Lepidoptera
Fjärilar

Fotoöversikt, 2824 arter (av 2843)
Detaljer
Ancylis unguicella
Ancylis unguicella
Ljungsikelvecklare
Ancylis uncella
Ancylis uncella
Gråfläckssikelvecklare
Ancylis laetana
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Ancylis kenneli
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare
Ancylis obtusana
Ancylis obtusana
Trubbsikelvecklare
Ancylis comptana
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare
Ancylis upupana
Ancylis upupana
Almsikelvecklare
Ancylis geminana
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Ancylis subarcuana
Ancylis subarcuana
Halvvågssikelvecklare
Ancylis diminutana
Ancylis diminutana
Spetssikelvecklare
Ancylis selenana
Ancylis selenana
Hagtornssikelvecklare
Ancylis unculana
Ancylis unculana
Getapelsikelvecklare
Ancylis myrtillana
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Ancylis apicella
Ancylis apicella
Långsikelvecklare
Ancylis paludana
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Ancylis badiana
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare
Ancylis achatana
Ancylis achatana
Slånsikelvecklare
Ancylis tineana
Ancylis tineana
Björksikelvecklare
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia pallifrontana
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia discretana
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia gemmiferana
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia lunulana
Cydia lunulana
Månfläcksvecklare
Cydia orobana
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia tenebrosana
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare
Cydia janthinana
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia nigricana
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia succedana
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Cydia corollana
Cydia corollana
Aspbarkvecklare
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia indivisa
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Cydia strobilella
Cydia strobilella
Grankottsvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Cydia grunertiana
Cydia grunertiana
Lärkbarksvecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Cydia servillana
Cydia servillana
Sälggallvecklare
Cydia leguminana
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia cornucopiae
Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare
Cydia splendana
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare
Cydia fagiglandana
Cydia fagiglandana
Bokollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Cydia inquinatana
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare
Pammene aurana
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Pammene fasciana
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Pammene splendidulana
Pammene splendidulana
Glanssolvecklare
Pammene insulana
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene ignorata
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene giganteana
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare
Pammene argyrana
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene suspectana
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Pammene clanculana
Pammene clanculana
Dvärgbjörkssolvecklare
Pammene obscurana
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Pammene agnotana
Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare
Pammene luedersiana
Pammene luedersiana
Odonsolvecklare
Pammene rhediella
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene spiniana
Pammene spiniana
Slånsolvecklare
Pammene regiana
Pammene regiana
Kungssolvecklare
Pammene trauniana
Pammene trauniana
Naverlönnssolvecklare
Pammene aurita
Pammene aurita
Guldsolvecklare
Pammene germmana
Pammene germmana
Svart eksolvecklare
Strophedra weirana
Strophedra weirana
Bokbladsvecklare
Strophedra nitidana
Strophedra nitidana
Ekbladsvecklare
Dichrorampha plumbana
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha sedatana
Dichrorampha sedatana
Gulfjällig renfanerotvecklare
Dichrorampha aeratana
Dichrorampha aeratana
Svartstreckad rotvecklare
Dichrorampha consortana
Dichrorampha consortana
Prästkragsstjälkvecklare
Dichrorampha acuminatana
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha sylvicolana
Dichrorampha sylvicolana
Nysörtsrotvecklare
Dichrorampha simpliciana
Dichrorampha simpliciana
Gråborotvecklare
Dichrorampha sequana
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare
Dichrorampha heegerana
Dichrorampha heegerana
Halvmånrotvecklare
Dichrorampha senectana
Dichrorampha senectana
Grågul alvarrotvecklare
Dichrorampha incognitana
Dichrorampha incognitana
Grå röllikarotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana
Gulhakad renfanerotvecklare
Dichrorampha alpinana
Dichrorampha alpinana
Prästkragsrotvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Dichrorampha plumbagana
Dichrorampha plumbagana
Ljus röllikarotvecklare
Dichrorampha obscuratana
Dichrorampha obscuratana
Obskyr renfanerotvecklare
Dichrorampha agilana
Dichrorampha agilana
Mindre röllikarotvecklare
Anthophila fabriciana
Anthophila fabriciana
Bredvingad nässelmal
Prochoreutis myllerana
Prochoreutis myllerana
Glansig frossörtmal
Prochoreutis sehestediana
Prochoreutis sehestediana
Brunbandad frossörtsmal
Prochoreutis ultimana
Prochoreutis ultimana
Vitstreckad gnidmal
Tebenna bjerkandrella
Tebenna bjerkandrella
Krisslegnidmal
Choreutis diana
Choreutis diana
Björkgnidmal
Phaulernis fulviguttella
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Phaulernis dentella
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Epermenia illigerella
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal
Epermenia falciformis
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Epermenia farreni
Epermenia farreni
Björnlokeskärmmal
Epermenia profugella
Epermenia profugella
Bockrotsskärmmal
Alucita hexadactyla
Alucita hexadactyla
Kaprifolfjädermott
Alucita grammodactyla
Alucita grammodactyla
Fältväddsfjädermott
Platyptilia tesseradactyla
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott
Platyptilia farfarella
Platyptilia farfarella
Korsörtsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Platyptilia calodactyla
Platyptilia calodactyla
Gullrisfjädermott
Platyptilia isodactyla
Platyptilia isodactyla
Vattenståndsfjädermott
Gillmeria pallidactyla
Gillmeria pallidactyla
Röllikafjädermott
Gillmeria tetradactyla
Gillmeria tetradactyla
Renfanefjädermott
Amblyptilia acanthadactyla
Amblyptilia acanthadactyla
Stinksyskefjädermott
Amblyptilia punctidactyla
Amblyptilia punctidactyla
Stormhattsfjädermott
Stenoptilia pneumonanthes
Stenoptilia pneumonanthes
Klockgentianafjädermott
Stenoptilia pterodactyla
Stenoptilia pterodactyla
Teveronikefjädermott
Stenoptilia veronicae
Stenoptilia veronicae
Strandveronikefjädermott
Stenoptilia bipunctidactyla
Stenoptilia bipunctidactyla
Ängsväddsfjädermott
Stenoptilia pelidnodactyla
Stenoptilia pelidnodactyla
Mandelblommefjädermott
Stenoptilia islandica
Stenoptilia islandica
Tuvbräckefjädermott
Buszkoiana capnodactyla
Buszkoiana capnodactyla
Pestskråpsfjädermott
Marasmarcha lunaedactyla
Marasmarcha lunaedactyla
Puktörnefjädermott
Geina didactyla
Geina didactyla
Humleblomsterfjädermott
Buckleria paludum
Buckleria paludum
Sileshårsfjädermott
Oxyptilus pilosellae
Oxyptilus pilosellae
Gråfibblefjädermott
Oxyptilus chrysodactylus
Oxyptilus chrysodactylus
Flockfibblefjädermott
Oxyptilus ericetorum
Oxyptilus ericetorum
Backfibblefjädermott
Oxyptilus parvidactylus
Oxyptilus parvidactylus
Sandfibblefjädermott
Crombrugghia distans
Crombrugghia distans
Klofibblefjädermott
Pselnophorus heterodactylus
Pselnophorus heterodactylus
Skogssallatsfjädermott
Hellinsia osteodactyla
Hellinsia osteodactyla
Gult gullrisfjädermott
Hellinsia distincta
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Hellinsia didactylites
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia tephradactyla
Hellinsia tephradactyla
Treprickigt gullrisfjädermott
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Oidaematophorus lithodactylus
Oidaematophorus lithodactylus
Grått krisslefjädermott
Oidaematophorus rogenhoferi
Oidaematophorus rogenhoferi
Gråbinkefjädermott
Oidaematophorus vafradactylus
Oidaematophorus vafradactylus
Brunt krisslefjädermott
Emmelina monodactyla
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott
Adaina microdactyla
Adaina microdactyla
Hampflockelsfjädermott
Porittia galactodactyla
Porittia galactodactyla
Kardborrefjädermott
Calyciphora albodactyla
Calyciphora albodactyla
Spåtistelsfjädermott
Merrifieldia leucodactyla
Merrifieldia leucodactyla
Linjesprötat timjanfjädermott
Merrifieldia tridactyla
Merrifieldia tridactyla
Fläcksprötat timjanfjädermott
Merrifieldia baliodactyla
Merrifieldia baliodactyla
Kungsmyntefjädermott
Aphomia zelleri
Aphomia zelleri
Sandflymott
Achroia grisella
Achroia grisella
Mindre vaxmott
Galleria mellonella
Galleria mellonella
Större vaxmott
Synaphe punctalis
Synaphe punctalis
Spetsvingat mossmott
Pyralis regalis
Pyralis regalis
Kungligt ljusmott
Pyralis lienigialis
Pyralis lienigialis
Brunt ljusmott
Hypsopygia costalis
Hypsopygia costalis
Högstjärtsmott
Cryptoblabes bistriga
Cryptoblabes bistriga
Tvåstrimmigt almott
Salebriopsis albicilla
Salebriopsis albicilla
Vithövdat molnmott
Ortholepis betulae
Ortholepis betulae
Björkbladsmott
Pyla fusca
Pyla fusca
Svartbrunt ljungmott
Pempeliella ornatella
Pempeliella ornatella
Brokigt timjansmott
Delplanqueia dilutella
Delplanqueia dilutella
Brunt timjansmott
Delplanqueia inscriptella
Delplanqueia inscriptella
Förväxlat timjansmott
Catastia marginea
Catastia marginea
Guldfransmott
Catastia kistrandella
Catastia kistrandella
Stenblocksmott
Polopeustis altensis
Polopeustis altensis
Blågrått fjällmott
Sciota fumella
Sciota fumella
Östligt molnmott
Sciota hostilis
Sciota hostilis
Aspmolnmott
Selagia argyrella
Selagia argyrella
Silverglansmott
Selagia spadicella
Selagia spadicella
Kastanjebrunt glansmott
Pima boisduvaliella
Pima boisduvaliella
Strandvialsmott
Etiella zinckenella
Etiella zinckenella
Tropikärtmott
Oncocera semirubella
Oncocera semirubella
Käringtandsmott
Laodamia faecella
Laodamia faecella
Björkskogsmott
Pempelia palumbella
Pempelia palumbella
Jungfrulinsmott