Ordning av insekter med flest beskrivna arter i världen och som främst karakteriseras av att vingarna är täckta av fjäll. Dessa är oftast i olika färger som skapar mönster på främst framvingarna. Dessa mönster är ofta artspecifika och det främsta sättet att artbestämma fjärilar. Många arter har dock stor variation i teckningen, med tiden slits fjällen och faller av och dessutom finns det artpar med identisk teckning så ibland behöver en fjäril samlas in för säker bestämning.Den ordning som mest liknar fjärilarna är nattsländorna, som dock har hår istället för fjäll på vingarna. Fjärilarna har fullständig förvandling och alla tänkbara strategier för övervintring finns i Sverige. Larvstadiet är ofta knuten till en eller ett fåtal växtarter så information om värdväxt är viktig information.

Lepidoptera
Fjärilar

Fotoöversikt, 2824 arter (av 2843)
Detaljer
Tinea steueri
Tinea steueri
Dimfläcksmal
Tinea semifulvella
Tinea semifulvella
Rödgul bomal
Tinea trinotella
Tinea trinotella
Trepunktsbomal
Niditinea striolella
Niditinea striolella
Kattugglebomal
Monopis spilotella
Monopis spilotella
Svartvit bomal
Monopis obviella
Monopis obviella
Guldkantmal
Monopis imella
Monopis imella
Prickbomal
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare
Taleporia tubulosa
Taleporia tubulosa
Nätrörsäckspinnare
Taleporia borealis
Taleporia borealis
Nordisk rörsäckspinnare
Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella
Fläckig säckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Proutia rotunda
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare
Whittleia retiella
Whittleia retiella
Nätsäckspinnare
Acanthopsyche atra
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Pachythelia villosella
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Tinagma perdicellum
Tinagma perdicellum
Smultronskäckmal
Tinagma dryadis
Tinagma dryadis
Fjällsippeskäckmal
Tinagma ocnerostomellum
Tinagma ocnerostomellum
Blåeldsskäckmal
Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum
Oxtungeskäckmal
Bucculatrix ulmifoliae
Bucculatrix ulmifoliae
Lundalmskronmal
Bucculatrix nigricomella
Bucculatrix nigricomella
Prästkragskronmal
Bucculatrix gnaphaliella
Bucculatrix gnaphaliella
Hedblomsterkronmal
Bucculatrix maritima
Bucculatrix maritima
Strandasterkronmal
Bucculatrix absinthii
Bucculatrix absinthii
Malörtskronmal
Parectopa ononidis
Parectopa ononidis
Vickerstyltmal
Micrurapteryx gradatella
Micrurapteryx gradatella
Gökärtstyltmal
Caloptilia betulicola
Caloptilia betulicola
Björkstyltmal
Caloptilia rufipennella
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal
Caloptilia alchimiella
Caloptilia alchimiella
Större ekstyltmal
Caloptilia robustella
Caloptilia robustella
Mindre ekstyltmal
Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Aspilapteryx tringipennella
Aspilapteryx tringipennella
Svartkämpestyltmal
Euspilapteryx auroguttella
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal
Sauterina hofmanniella
Sauterina hofmanniella
Snedstreckad gökärtsmal
Acrocercops brongniardellus
Acrocercops brongniardellus
Snedstreckad ekstyltmal
Parornix loganella
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix carpinella
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix devoniella
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix betulae
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix finitimella
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix traugotti
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix polygrammella
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Phyllonorycter harrisellus
Phyllonorycter harrisellus
Gulspetsad ekguldmal
Phyllonorycter tenerellus
Phyllonorycter tenerellus
Ljus avenboksguldmal
Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter dubitellus
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter rolandi
Phyllonorycter rolandi
Lappvideguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter coryli
Phyllonorycter coryli
Sidenhasselguldmal
Phyllonorycter esperellus
Phyllonorycter esperellus
Mörk avenboksguldmal
Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter nicellii
Phyllonorycter nicellii
Bandad hasselguldmal
Phyllonorycter klemannellus
Phyllonorycter klemannellus
Mörkröd alguldmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal
Scythropia crataegella
Scythropia crataegella
Hagtornspinnmal
Yponomeuta padellus
Yponomeuta padellus
Slånspinnmal
Yponomeuta cagnagellus
Yponomeuta cagnagellus
Benvedsspinnmal
Euhyponomeutoides albithoracellus
Euhyponomeutoides albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeutoides ribesiellus
Euhyponomeutoides ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Kessleria fasciapennella
Kessleria fasciapennella
Slåtterblommemal
Pseudoswammerdamia combinella
Pseudoswammerdamia combinella
Orangespetsad gråmal
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Cedestis subfasciella
Cedestis subfasciella
Mindre tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Atemelia torquatella
Atemelia torquatella
Björkvesslemal
Prays ruficeps
Prays ruficeps
Brun askmal
Argyresthia svenssoni
Argyresthia svenssoni
Nordlig knoppmal
Argyresthia dilectella
Argyresthia dilectella
Vattrad enbarrsmal
Argyresthia abdominalis
Argyresthia abdominalis
Linjerad enbarrsmal
Argyresthia ivella
Argyresthia ivella
Sebraglansmal
Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella
Björkhängemal