Mörka centrala bandet har tydlig projektion utåt och flera parallella ljusa tvärlinjer utanför. Klara glänsande färger. Framvingen har starkt krökt framkant och är mycket rund i formen.

Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson