Mörka centrala bandet har tydlig projektion utåt och flera parallella ljusa tvärlinjer utanför. Klara glänsande färger. Framvingen har starkt krökt framkant och är mycket rund i formen.

Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Ronny Kågström
Foto: Ronny Kågström
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Mats Karström
Foto: Mats Karström
Foto: Pål Axel Olsson
Foto: Pål Axel Olsson
Foto: Robin Isaksson
Foto: Robin Isaksson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson