Femtioen extremt små till små arter. Av de fem familjerna är knoppmalarna och bladskärarmalarna relativt lika, men i övrigt är det stor skillnad mellan familjerna och det finns inga yttre gemensamma tecken.

Incurvarioidea
Bladhålsmalar

Fotoöversikt, 45 arter (av 45)
Detaljer
Antispila metallella
Antispila metallella
Större kornellmal
Antispila treitschkiella
Antispila treitschkiella
Mindre kornellmal
Heliozela sericiella
Heliozela sericiella
Ekbladshålmal
Heliozela hammoniella
Heliozela hammoniella
Björkbladshålmal
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Nemophora metallica
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Nemophora cupriacella
Nemophora cupriacella
Ängsväddsantennmal
Nemophora minimella
Nemophora minimella
Kärrantennmal
Nemophora dumerilella
Nemophora dumerilella
Alvarantennmal
Adela cuprella
Adela cuprella
Videantennmal
Adela croesella
Adela croesella
Buskantennmal
Cauchas fibulella
Cauchas fibulella
Dvärgantennmal
Cauchas rufimitrella
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal
Nematopogon pilellus
Nematopogon pilellus
Bronsantennmal
Nematopogon schwarziellus
Nematopogon schwarziellus
Gulaktig antennmal
Nematopogon magnus
Nematopogon magnus
Sorgantennmal
Nematopogon metaxellus
Nematopogon metaxellus
Bredvingeantennmal
Nematopogon robertellus
Nematopogon robertellus
Barrskogsantennmal
Lampronia capitella
Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal
Lampronia luzella
Lampronia luzella
Mosseknoppmal
Lampronia corticella
Lampronia corticella
Hallonknoppmal
Lampronia morosa
Lampronia morosa
Rosenknoppmal
Lampronia flavimitrella
Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal
Lampronia standfussiella
Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal
Lampronia redimitella
Lampronia redimitella
Måbärsknoppmal
Lampronia rupella
Lampronia rupella
Guldknoppmal
Lampronia aeripennella
Lampronia aeripennella
Östlig knoppmal
Alloclemensia mesospilella
Alloclemensia mesospilella
Vinbärsbladskärare
Incurvaria pectinea
Incurvaria pectinea
Blek kambladskärare
Incurvaria masculella
Incurvaria masculella
Mörk kambladskärare
Incurvaria vetulella
Incurvaria vetulella
Storfläckig kambladskärare
Incurvaria circulella
Incurvaria circulella
Tajgabladskärare
Incurvaria oehlmanniella
Incurvaria oehlmanniella
Blåbärsbladskärare
Incurvaria praelatella
Incurvaria praelatella
Smultronbladskärare
Phylloporia bistrigella
Phylloporia bistrigella
Dvärgbladskärare