Brunsvarta framvingar med tydlig oval och njurfläck med gulvit kant. Mörk nagelformad fläck bakom ovalen. Tydlig gulvit våglinje med grunt W mitt i.

Hadena capsincola
Mindre vitblärefly

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl
Foto: Martin Sjödahl