Åttion små till medelstora vecklare. Alla vilar med vingarna taklikt över kroppen. Nästan alla har mörka brunaktiga framvingar och korta vita streck från framkanten (frankantshakar) i yttre halvan och väldigt många har en ljus fläck vid bakkanten. Många av arterna är aktiva också dagtid och kommer sällan till ljus.

Grapholitini
Borrvecklare

Fotoöversikt, 81 arter (av 81)
Detaljer
Cydia fissana
Cydia fissana
Dubbelmånvecklare
Cydia compositella
Cydia compositella
Klövervecklare
Cydia pallifrontana
Cydia pallifrontana
Sötvedelsvecklare
Cydia aureolana
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Cydia caecana
Cydia caecana
Skogsklövervecklare
Cydia discretana
Cydia discretana
Humlevecklare
Cydia gemmiferana
Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare
Cydia jungiella
Cydia jungiella
Majvecklare
Cydia lunulana
Cydia lunulana
Månfläcksvecklare
Cydia orobana
Cydia orobana
Vickervecklare
Cydia funebrana
Cydia funebrana
Plommonvecklare
Cydia tenebrosana
Cydia tenebrosana
Mindre nyponvecklare
Cydia janthinana
Cydia janthinana
Hagtornsbärvecklare
Cydia nigricana
Cydia nigricana
Ärtvecklare
Cydia succedana
Cydia succedana
Käringtandsvecklare
Cydia medicaginis
Cydia medicaginis
Lusernvecklare
Cydia microgrammana
Cydia microgrammana
Puktörnevecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Cydia corollana
Cydia corollana
Aspbarkvecklare
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia indivisa
Cydia indivisa
Grankådvecklare
Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Cydia strobilella
Cydia strobilella
Grankottsvecklare
Cydia pactolana
Cydia pactolana
Granbarksvecklare
Cydia grunertiana
Cydia grunertiana
Lärkbarksvecklare
Cydia pomonella
Cydia pomonella
Äpplevecklare
Cydia servillana
Cydia servillana
Sälggallvecklare
Cydia leguminana
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia cornucopiae
Cydia cornucopiae
Aspskogsvecklare
Cydia splendana
Cydia splendana
Mindre ekollonvecklare
Cydia fagiglandana
Cydia fagiglandana
Bokollonvecklare
Cydia amplana
Cydia amplana
Större ekollonvecklare
Cydia inquinatana
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare
Cydia lobarzewskii
Cydia lobarzewskii
Trädgårdsvecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare
Pammene aurana
Pammene aurana
Guldfläcksvecklare
Pammene gallicana
Pammene gallicana
Palsternacksvecklare
Pammene fasciana
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare
Pammene herrichiana
Pammene herrichiana
Bokollonsolvecklare
Pammene splendidulana
Pammene splendidulana
Glanssolvecklare
Pammene insulana
Pammene insulana
Aspsolvecklare
Pammene ignorata
Pammene ignorata
Lindsolvecklare
Pammene giganteana
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare
Pammene argyrana
Pammene argyrana
Mindre eksolvecklare
Pammene suspectana
Pammene suspectana
Asksolvecklare
Pammene albuginana
Pammene albuginana
Ekgallssolvecklare
Pammene clanculana
Pammene clanculana
Dvärgbjörkssolvecklare
Pammene obscurana
Pammene obscurana
Mörk björksolvecklare
Pammene agnotana
Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare
Pammene luedersiana
Pammene luedersiana
Odonsolvecklare
Pammene rhediella
Pammene rhediella
Rödspetsad solvecklare
Pammene populana
Pammene populana
Videsolvecklare
Pammene spiniana
Pammene spiniana
Slånsolvecklare
Pammene regiana
Pammene regiana
Kungssolvecklare
Pammene trauniana
Pammene trauniana
Naverlönnssolvecklare
Pammene aurita
Pammene aurita
Guldsolvecklare
Pammene germmana
Pammene germmana
Svart eksolvecklare
Strophedra weirana
Strophedra weirana
Bokbladsvecklare
Strophedra nitidana
Strophedra nitidana
Ekbladsvecklare
Dichrorampha plumbana
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha sedatana
Dichrorampha sedatana
Gulfjällig renfanerotvecklare
Dichrorampha aeratana
Dichrorampha aeratana
Svartstreckad rotvecklare
Dichrorampha consortana
Dichrorampha consortana
Prästkragsstjälkvecklare
Dichrorampha acuminatana
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha sylvicolana
Dichrorampha sylvicolana
Nysörtsrotvecklare
Dichrorampha simpliciana
Dichrorampha simpliciana
Gråborotvecklare
Dichrorampha sequana
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare
Dichrorampha heegerana
Dichrorampha heegerana
Halvmånrotvecklare
Dichrorampha senectana
Dichrorampha senectana
Grågul alvarrotvecklare
Dichrorampha incognitana
Dichrorampha incognitana
Grå röllikarotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana
Gulhakad renfanerotvecklare
Dichrorampha alpinana
Dichrorampha alpinana
Prästkragsrotvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Dichrorampha plumbagana
Dichrorampha plumbagana
Ljus röllikarotvecklare
Dichrorampha obscuratana
Dichrorampha obscuratana
Obskyr renfanerotvecklare
Dichrorampha agilana
Dichrorampha agilana
Mindre röllikarotvecklare