Ethmiinae Sorgmalar

Fotoöversikt, 7 arter (av 7) Detaljer
Sju arter i två utseendemässigt mycket skilda grupper som alla är lätta att identifiera. I Ethmia har pyrausta en unik kombination av mörkgrå framvingar med svarta fläckar och karakteristisk orangegul bakre del av bakkroppen. Övriga arter i Ethmia är svartvita med konstant och distinkt teckning. Några av dem påminner lite om spinnmalar men det finns förutom storleken tydliga skillnader i teckningen. Den enda arten i Orophia är brungul med mycket långa palper med karakteristiskt utseende.
Ethmia dodecea
Ethmia dodecea
Prickig stenfrömal
Ethmia quadrillella
Ethmia quadrillella
Lungörtssorgmal
Ethmia pusiella
Ethmia pusiella
Större stenfrömal
Ethmia terminella
Ethmia terminella
Gråkantad sorgmal
Ethmia pyrausta
Ethmia pyrausta
Ängsrutemal
Ethmia bipunctella
Ethmia bipunctella
Blåeldssorgmal
Orophia ferrugella
Orophia ferrugella
Blåklockepraktmal