Bruna vingar med brett dubbelt vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut, våglinje nära ytterkanten och varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med bruna fläckar.

Epirrhoe pupillata
Brun mårfältmätare

Fotoöversikt, 7 foton
Detaljer
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Gabriel Tjernberg
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson