Sextiofem små till mycket små arter. Många arter har mörka framvingar med ljusa tvärband och/eller kantfläckar, men det finns också rent vita arter och arter med vit grundfärg och mörk teckning. De har relativt långa fransar på framvingarna som ger en ganska karakteristisk form. Palperna är medellånga och uppåtriktade. Larverna lever som minerar på gräs.

Elachista
Gräsmalar

Fotoöversikt, 64 arter (av 65)
Detaljer
Elachista exactella
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista stabilella
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista tengstromi
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista geminatella
Elachista geminatella
Fältfrylegräsmal
Elachista gleichenella
Elachista gleichenella
Glänsande frylegräsmal
Elachista quadripunctella
Elachista quadripunctella
Fyrpunktsgräsmal
Elachista tetragonella
Elachista tetragonella
Lundstarrsgräsmal
Elachista biatomella
Elachista biatomella
Slankstarrsgräsmal
Elachista trapeziella
Elachista trapeziella
Trapetsgräsmal
Elachista cinereopunctella
Elachista cinereopunctella
Snedpunktsgräsmal
Elachista kebneella
Elachista kebneella
Fjällgräsmal
Elachista serricornis
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista occidentalis
Elachista occidentalis
Torrängsgräsmal
Elachista scirpi
Elachista scirpi
Havssävsgräsmal
Elachista eleochariella
Elachista eleochariella
Ängsullsgräsmal
Elachista utonella
Elachista utonella
Grusstarrsgräsmal
Elachista albidella
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal
Elachista abiskoella
Elachista abiskoella
Abiskogräsmal
Elachista poae
Elachista poae
Mannagräsmal
Elachista atricomella
Elachista atricomella
Svarthövdad gräsmal
Elachista alpinella
Elachista alpinella
Fuktängsgräsmal
Elachista diederichsiella
Elachista diederichsiella
Hässlebroddsgräsmal
Elachista compsa
Elachista compsa
Lundsloksgräsmal
Elachista elegans
Elachista elegans
Sen piprörsgräsmal
Elachista deriventa
Elachista deriventa
Tidig piprörsgräsmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista subnigrella
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista orstadii
Elachista orstadii
Backgräsmal
Elachista zernyi
Elachista zernyi
Nordgräsmal
Elachista eskoi
Elachista eskoi
Strandgräsmal
Elachista krogeri
Elachista krogeri
Älvgräsmal
Elachista pomerana
Elachista pomerana
Sumpgräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista canapennella
Elachista canapennella
Gråvingegräsmal
Elachista anserinella
Elachista anserinella
Gulmarmorerad gräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista subocellea
Elachista subocellea
Halvögongräsmal
Elachista dispilella
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Elachista bruuni
Elachista bruuni
Dyngräsmal
Elachista elsaella
Elachista elsaella
Pudergräsmal
Elachista chrysodesmella
Elachista chrysodesmella
Gulbandsgräsmal
Elachista obliquella
Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal
Elachista cingillella
Elachista cingillella
Skarpbandsgräsmal
Elachista unifasciella
Elachista unifasciella
Bokskogsgräsmal
Elachista gangabella
Elachista gangabella
Lundskaftingsgräsmal
Elachista adscitella
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal
Elachista bisulcella
Elachista bisulcella
Bergrörsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista bedellella
Elachista bedellella
Grå vitspetsgräsmal