Framvingar grå utan teckning. Huvud grågult och palper gulaktiga. Bruna antenner som är drygt tre fjärdedelar av framvingelängden.

Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson