Grå framvingar med diffusa mörkare gråbruna tvärlinjer. Gulvita par av korta streck från framkanten i yttre halvan. Diffusa korta svarta längsgående streck i aningen ljusare fält i bakre delen av ytterfältet. Vitaktiga palper.

Cydia microgrammana
Puktörnevecklare

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson