Grå framvingar med orangebrun pudring i ytterfältet. Vita par av korta streck från framkanten i yttre halvan. Korta svarta längsgående streck i aningen ljusare fält i bakre delen av ytterfältet.

Cydia gemmiferana
Backvialsvecklare

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson