Smala brungrå framvingar. Antennerna mörka.

Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal

Fotoöversikt, 1 foton
Detaljer
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson