Brungula vingar med små ögonfläckar. Undersidan av bakvingen är gråbrun med flera små men tydliga ögonfläckar och ett brett vitt tvärband innanför. I norra halvan av Sverige (drygt) är ögonfläckarna reducerade eller saknas.

Coenonympha tullia
Starrgräsfjäril

Fotoöversikt, 10 foton ♀/♂
Detaljer
Foto: Ivan Kruys
Foto: Ivan Kruys
Foto: Christer Sjögren
Foto: Christer Sjögren
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Håkan Sandin
Foto: Håkan Sandin
Foto: Sven Birkedal
Foto: Sven Birkedal
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson