En art med gulbruna (hane) eller benvita (hona) framvingar med flera bruna tvärlinjer. Utdraget framhörn och en diffus mörk fläck mitt på framvingen. Framvingarnas hålls ut från kroppen och exponerar delvis de ljusare bakvingarna. Kombinationen av teckning, viloställning och spetsigt framhörn utesluter alla andra arter.

Coenocalpe
Fältmätare

Fotoöversikt, 1 arter (av 1)
Detaljer