Variabel. Framvingen gråbrun med vit, svart och orange pudring. Svart utåtriktat fält med gulvit inre begränsning från framkanten 1/4 ut. 2-3 svarta fläckar centralt. Vita kantfläckar 4/5 ut separerade med orange. Flyger också på våren.

Caryocolum junctellum
Vinterarvmal

Fotoöversikt, 8 foton
Detaljer
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Kalle Bergström
Foto: Kalle Bergström
Foto: Marie Teilmann
Foto: Marie Teilmann
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson