Bruna eller brungrå framvingar med svarta fläckar 2/5 och 2/3 ut och en bakom och strax innanför den inre. Oftast diffusa gulvita motstående kantfläckar långt ut. Huvudet gulbrunt med grå hjässa. Palpsegment 2 förtjockat.

Bryotropha senectella
Franslinjemossmal

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Roger Mattebo
Foto: Roger Mattebo
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson