En liten och allmän art med gulröda vingar med jämförelsevis små svarta fläckar och brett svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida är brungul med ett tvärband av ljusa gulaktiga fläckar och utanför detta diffusa mörkbruna ögonfläckar. Flyger på fuktiga ängar och torrare kalkmark med långsam fladdrande flykt.

Brenthis
Pärlemorfjärilar

Fotoöversikt, 1 arter (av 1)
Detaljer
Brenthis ino
Brenthis ino
Älggräspärlemorfjäril