Gula mycket långsmala framvingar med varierande mängd bruna fjäll koncentrerade till framkanten och yttre delen av framvingen. Bildar ofta en liten brun fläck 3/4 ut mitt på vingen.

Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Kalle Bergström
Foto: Kalle Bergström
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson