En art med gråvita framvingar med varierande mängd mörk pudring. Hackig svart tvärlinje 2/3 ut och en mindre distinkt 1/4 ut. Stor svart diskpunkt centralt med vitt centrum. Liknande på bakvingarna. Ny art 2019.

Ascotis
Stäpplavmätare

Fotoöversikt, 1 arter (av 1)
Detaljer
Ascotis selenaria
Ascotis selenaria
Stäpplavmätare