Silvervita framvingar med 3 bruna tvärband där det centrala är mörkare och både det och det inre är brutna och vinklade nära framkanten. Det yttre ibland ofullständigt. Stor brun fläck vid bakkanten mellan de yttre tvärbanden.

Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson