Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband som överlappar en aning. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.

Aethes francillana
Morotsblomvecklare

Fotoöversikt, 8 foton
Detaljer
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson