Arter som liknar Xanthorhoe abrasaria (Videsnårsfältmätare)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Xanthorhoe abrasaria
Xanthorhoe abrasaria
Videsnårsfältmätare
Xanthorhoe spadicearia
Xanthorhoe spadicearia
Brunröd fältmätare