Arter som liknar Stigmella hemargyrella (Brun bokdvärgmal)

Antal arter: 17 Detaljer, alla
Stigmella hemargyrella
Stigmella hemargyrella
Brun bokdvärgmal
Stigmella tityrella
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella betulicola
Stigmella betulicola
Småbjörksdvärgmal
Stigmella luteella
Stigmella luteella
Gulbrun björkdvärgmal
Stigmella glutinosae
Stigmella glutinosae
Vitkragad aldvärgmal
Stigmella alnetella
Stigmella alnetella
Svartkragad aldvärgmal
Stigmella malella
Stigmella malella
Bandad apeldvärgmal
Stigmella centifoliella
Stigmella centifoliella
Bandad rosendvärgmal
Stigmella continuella
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella microtheriella
Stigmella microtheriella
Jungfrudvärgmal
Stigmella prunetorum
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella regiella
Stigmella regiella
Kungsdvärgmal
Stigmella lemniscella
Stigmella lemniscella
Lundalmsdvärgmal
Stigmella poterii
Stigmella poterii
Fingerörtsdvärgmal
Stigmella filipendulae
Stigmella filipendulae
Brudbrödsdvärgmal