Arter som liknar Scopula rubiginata (Rödlätt lövmätare)

Antal arter: 2 Detaljer, alla
Scopula rubiginata
Scopula rubiginata
Rödlätt lövmätare
Phytometra viridaria
Phytometra viridaria
Jungfrulinsfly