Arter som liknar Phyllonorycter anderidae (Dvärgbjörksguldmal)

Antal arter: 10 Detaljer, alla
Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter rolandi
Phyllonorycter rolandi
Lappvideguldmal