Arter som liknar Lypusa maurella (Hedsotmal)

Antal arter: 6 Detaljer, alla
Phaulernis dentella
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Hypatopa inunctella
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal