Arter som liknar Eudonia truncicolella (Stamugglemott)

Antal arter: 9 Detaljer, alla
Eudonia lacustrata
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia murana
Eudonia murana
Murugglemott
Scoparia ambigualis
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Eudonia alpina
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia mercurella
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia sudetica
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Eudonia laetella
Eudonia laetella
Vitt ugglemott
Eudonia aequalis
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott