Arter som liknar Eucosma obumbratana (Fettistelfrövecklare)

Antal arter: 3 Detaljer, alla
Eucosma obumbratana
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare
Eucosma scorzonerana
Eucosma scorzonerana
Svinrotsvecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare