Arter som liknar Ephestia elutella (Hömott)

Antal arter: 8 Detaljer, alla
Cadra cautella
Cadra cautella
Kortvingat fruktmott
Vitula biviella
Vitula biviella
Tallhängemott
Hypatopa segnella
Hypatopa segnella
Blandskogsförnamal