Arter som liknar Coleophora parthenogenella (Jungfrusäckmal)

Antal arter: 11 Detaljer, alla
Coleophora onobrychiella
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal
Coleophora colutella
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora genistae
Coleophora genistae
Ginstsäckmal
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Coleophora pyrrhulipennella
Coleophora pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora saponariella
Coleophora saponariella
Såpnejlikesäckmal