Arter som liknar Agonopterix angelicella (Strätteplattmal)

Antal arter: 5 Detaljer, alla
Agonopterix angelicella
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal
Agonopterix astrantiae
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix selini
Agonopterix selini
Krusfröplattmal
Agonopterix parilella
Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal