Kännetecken: Extremt variabel teckning på vingarna. Ofta med mörkare strimma och smalt vitt streck längs vingen. Om mer enfärgad så är mellankropp (och huvud) i samma ton som vingarna.

Ypsolopha
ustella

Föränderlig höstmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus
Arterna är: Lika
Skillnad: Mer enfärgade parenthesella har ljust huvud och mellankropp (speciellt kanten på mellankroppen), medan liknande tecknade ustella har mellankropp i samma färg som vingarna. Parenthesella har ett vitt streck i inre halvan som ofta breddas till kilformad fläck, medan ustella på sin höjd har en mycket diffus bruten vit linje som ofta går längs centrum av hela framvingen.
Kännetecken: Mycket variabel. Vingen oftast orangebrun, men kan vara vit eller mörkbrun. Avlångt vitt streck i inre halvan som ofta breddas till kilformad fläck. Huvud och mellankropp vita eller ljusbruna, speciellt kanten av mellankroppen vit.

Ypsolopha
parenthesella

Vitstreckad höstmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus