Kännetecken: Omisskännelig. Framvingen är brun med purpurton och har en tydlig utdragen böj i spetsen. Vitgult stråk längs bakkanten i inre delen och i framkanten av denna finns vitt streck som viker av framåt och slutar mitt på vingen.

Ypsolopha
dentella

Näbbtrymal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Dentella har en mycket mer utdragen vingspets, mer rödaktig ton på framvingarna som också har renare färger, medan falcella är mycket murrigare och har en avlång svart fläck strax innanför mitten.
Kännetecken: Bruna framvingar med ljusare stråk längs bakkanten som vidgas i yttre delen och som har har diffus vit främre kant. Strax innanför mitten finns avlång svart fläck. Vingspetsen utdragen och mörkare.

Ypsolopha
falcella

Falktrymal

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: