Kännetecken: Grå framvingar med 3 längsgående rader av vardera ca 5 svarta prickar samt en svart fläck nära vingspetsen.

Yponomeuta
sedellus

Blyspinnmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hylotelephium telephium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Sedellus har grå framvingar med färre svarta prickar och svart fläck nära vingspetsen.
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.

Yponomeuta
malinellus

Apelspinnmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus sylvestris, Pyrus