Kännetecken: Mörkgrå framvingar med diffus teckning. Två diffusa mörka vågiga tvärlinjer med svag ljus skuggning. Antydd ljus oval och njurfläck. Grå bakvingar med ljusare fransar.

Xestia
lyngei

Fjällhedsfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum nigrum, Erica, Poa
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Melanopa är mindre och har oftast spräckligare och tydligare tecknade framvingar och bakvingarna är mörka med vitt fält med stor mörk diskfläck.
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar. Vit och svart oval och en diffus svart njurfläck. Bakvingarna mörkbruna med vitt fält med månformig diskfläck i inre främre delen. Dagaktiv.

Anarta
melanopa

Svartfläckat hedfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 24-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Vaccinium