Kännetecken: Rödbruna till purpurgrå relativt smala framvingar. Svart fläck vid framkanten långt ut. Svart fält innanför njurfläcken som (nästan) delas av den snedställda ovalen. En stor och flera små svarta fläckar i rotfältet.

Xestia
ditrapezium

Trapetsjordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Lamium, Primula, Rubus, Salix, Stellaria, Taraxacum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ditrapezium har litet svart märke vid framkanten långt ut, stigmatica har istället ett brett mörkt tvärband. Ditrapezium har oftast tydlig svart fläck i rotfältet och oval och njurfläck hos stigmatica är guldkantade.
Kännetecken: Breda gråbruna framvingar med purpurton. Brett oregelbundet mörkt band i ytterfältet innanför ljust band längst ut. Oval och njurfläck med tunn guldaktig kant. Svart område innanför oval och mellan oval och njurfläck.

Xestia
stigmatica

Skuggjordfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 35-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Plantago, Primula, Stellaria, Taraxacum