Kännetecken: Centrala breda bandet orangebrunt med tydliga vita kanter. Utanför detta ett ganska brett ljusare band som kontrasterar mot grundfärgen. Känns randigare än liknande arter.

Xanthorhoe
spadicearia

Brunröd fältmätare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 20-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Campanula, Galium, Plantago, Polygonum, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Likhet gäller röda formen av ferrugata. Säkraste skillnaden är troligen att spadicearia har kontrastrika bakvingar medan de hos ferrugata är mer enhetligt gråbruna. Ferrugata har litet hack nära vingframkanten på inre vita begränsningen av mittfältet samt i regel ett bredare mittfält. Spadicearia har tydligare vit linje som yttre avgränsning av mörka fältet, ljusa bandet utanför denna bredare och mer kontrasterande mot grundfärgen samt tydligare vit våglinje i ytterfältet.
Kännetecken: Brett mittfält som är antingen rostrött eller gråsvart. Litet hack nära vingframkanten på inre vita begränsningen av mittfältet. Enhetligt gråbruna bakvingar.

Xanthorhoe
ferrugata

Roströd fältmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Campanula, Galium, Stellaria