Kännetecken: Variabel. Grå framvingar med gulbrun bas och längsgående gulbruna stråk i yttre halvan. Inre halvan av framvingen ljusare med en skarp gräns av ett mörkt tvärband. Svart fläck vid framkanten långt ut på vingen.

Tortricodes
alternella

Vårlångvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Prunus spinosa, Quercus, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Helt olika flygtid. Hanen av conglatella har lite liknande vingform, men framkanten mer konkav och saknar tvärgående teckning och har ingen gulbrun bas på framvingarna.
Kännetecken: Hanen har grå framvingar med konkav framkant och med silvrig pudring i främre halvan. Mörka fläckar 1/3 och 2/3 ut. Honan har förkrymta framvingar som är grå med en svart fläck halvvägs ut vid framkanten.

Exapate
congelatella

Höstlångvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 8-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis, Crataegus, Ligustrum, Malus, Quercus, Rhamnus, Vaccinium