Kännetecken: Gulbruna till ljust gråbruna framvingar med ibland svag mörk fläck centralt 3/4 ut. Huvudet med hårlika rostbruna fjäll. Ovanlig art och bör samlas in för säker bestämning

Tinea
bothniella

Slagugglebomal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 10-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Svenssoni har en större hyalinfläck (fjällfria fläcken långt in nära framkanten) medan den hos bothniella är knappt skönjbar. Svenssoni har normalt tydligare teckning med tydligare mörk fläck 3/4 ut och även mörkt längsgående streck i inre delen. Båda arterna bör samlas in för helt säker bestämning.
Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med en mörk central fläck 3/4 ut, och ofta ett längsgående mörkt streck i vingvecket i inre delen. Långsmal fjällfri fläck nära basen och nära framkanten. Huvudet med hårlika rostbruna fjäll.

Tinea
svenssoni

Svalbomal

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: