Kännetecken: Variabel i färgen. Tvärbandet är brett med skarp projektion utåt i främre halvan och i bakre är det ofta avsnört och består av ovaler. Tydlig vit våglinje i ytterfältet. Knuten till ädelgran.

Thera
britannica

Ädelgransfältmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 18-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Britannica är starkt knuten till ädelgran vilket gör att man ofta kan utesluta denna. För säker bestämning av honor krävs genitalieundersökning. Hanarna kan skiljas åt på formen av antennsegmenten (sett från sidan) i mitten av antennerna. Hos variata är de nästan kvadratiska, medan de hos britannica är smalare i ena änden vilket gör att det ser ut som sågtänder. Klicka på de tyska flaggorna för att se foton som visar skillnaden.
Kännetecken: Varibel i färgen. Tvärbandet är brett med skarp projektion utåt i främre halvan och i bakre är det ofta avsnört och består av ovaler. Vit våglinje i ytterfältet som ofta är diffus. Otydligt svart streck från framhörnet.

Thera
variata

Barrfältmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus communis, Picea abies, Pinus sylvestris