Kännetecken: Gråbruna framvingar med teckning som varierar en del. Lite diffus ljus oval och njurfläck som ibland är gulaktiga. Flera vågiga mörka tvärlinjer i innerfältet. Yttre tvärlinjen viker av utåt vid framkanten.

Tethea
or

Poppelblekmaskspinnare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Flavicornis har orangebruna antenner och flyger tidigare på året. De inre tvärlinjerna närmare sig varann mot framkanten hos flavicornis så att fältet som de bildar ser mycket smalare ut mot framkanten jämfört med Tethea or.
Kännetecken: Grå framvingar. 2-3 inre svarta tvärlinjer som viker av inåt vid framkanten. Vågig yttre tvärlinje. Variabla ljusa märken i mellanfältet. I regel stor oval och liten diffus njurfläck. Brunorange antenner.

Achlya
flavicornis

Björkgulhornspinnare

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula