Kännetecken: Genomskinlig framvinge med liten svart fläck mitt på och karakteristiska röda stråk längs kanterna. Svart analtofs. 0-3 gula tvärband på bakkroppen. Svarta antenner.

Synanthedon
polaris

Högnordisk glasvinge

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vespiformis har fler gula tvärband på bakkroppen och lever i ädellövskog, medan polaris finns på fuktiga ställen i Norrlands inland.
Kännetecken: Genomskinlig framvinge med rödbrun fläck mitt på. Honan har gul analtofs, hanen svart. 4-5 gula tvärband på bakkroppen. Gula streck längs sidorna på mellankroppen, gult band i nacken och två gula tofsar i bakkanten på mellankroppen.

Synanthedon
vespiformis

Ekglasvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica, Juglans regia, Quercus robur, Ulmus glabra