Kännetecken: Genomskinlig framvinge med liten svart fläck mitt på och karakteristiska röda stråk längs kanterna. Svart analtofs. 0-3 gula tvärband på bakkroppen. Svarta antenner.

Synanthedon
polaris

Högnordisk glasvinge

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Polaris har röda stråk längs kanterna på framvingarna och i regel färre gula tvärband på bakkroppen. Olika habitat.
Kännetecken: Genomskinlig framvinge med mörkt tvärband. 3 (ibland 4) smala gula tvärband på bakkroppen. Vitgul undersida av bakkroppen. Helsvart mellankropp.

Synanthedon
flaviventris

Krypvideglasvinge

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix fragilis