Kännetecken: Genomskinlig framvinge med liten svart fläck mitt på och karakteristiska röda stråk längs kanterna. Svart analtofs. 0-3 gula tvärband på bakkroppen. Svarta antenner.

Synanthedon
polaris

Högnordisk glasvinge

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Andrenaeformis har gul spets på analtofsen och polaris har röda stråk längs kanterna på framvingarna. Olika habitat.
Kännetecken: Genomskinlig framvinge med liten svart fläck mitt på. Gulorange spets på analtofsen. Två (ibland fler) gula tvärband på bakkroppen. Hanen har smal bakkropp. Svarta antenner. Undersidan av bakkroppen vit.

Synanthedon
andrenaeformis

Olvonglasvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viburnum lantana, Viburnum opulus